GNS Network

Yandex Türkiye Google ı rekabet kurumuna şikayet etti

Rekabet Kurumu’nun resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Google Inc, Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Açıklamada teknoloji devinin mobil iletişim sistemi (Android), mobil uygulama ile hizmetlerinin sunumuna dair davranışlarının (Google Play) ve orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"u ihlal edip etmediğinin tespit edileceği ifade ediliyor.

Hatırlayacağınız gibi 2015 yılının başında Google’ı şikayet eden Yandex, konum sağlayıcı olarak gelen "Network Location Provider" sayesinde tüm Google uygulamalarının birbirine bağlandığını ve böylelikle reklamlardan, uygulama içerisinde gerçekleştirilen aramalardan gelir elde edildiğini, gelir paylaşımında Google’ın adeta rakiplerini saf dışı bıraktığını iddia etmişti.

İki sene önce gerçekleştirilen ön araştırmada Google’ın faaliyetlerini inceleyen Rekabet Kurumu, soruşturma açılmasına gerek duyulmadığına ancak Google'ın görüş bildirmesine karar verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürürlüğü durdurmasıyla yapılan ikinci değerlendirmede ise bu kez soruşturma açılması yönünde farklı bir karar verildi. Bakalım süreç ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek...

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.
Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, GOOGLE’ın faaliyetleri incelenerek; 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, aynı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca GOOGLE’a görüş bildirilmesine karar verilmişti.
Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile; GOOGLE’ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 09.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;
- Google Inc.
- Google International LLC
- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi.
Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı.

Kaynaklar:
(*) DH İnternet
(*) Rekabet Kurumu

Blog içeriklerinin temel paylaşım amacı o konuyu tartışmaya açmaktır. Sende fikirlerin ile konu hakkında katkıda bulun.
İfadeleri Gösterİfadeleri Gizle